Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΜΠΑΡΩΝΗ
είναι από το 1965 σταθερά δίπλα στους πελάτες της

με άριστη ποιότητα και εξαιρετικές τιμές.